جمعه 19 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 03:17 ب.ظ

اهالی تیم رسانه هرمزگان پس از آغاز فعالیت های خود با لطف اهالی مطبوعات به رسانه های مکتوب استان هرمزگان ره یافت. 

روزنامه های صبح ساحل،دریا،ندای هرمزگان و صدف با انتشار مقالات و خبرهایی از تیم رسانه در تبلیغ هر چه بیشتر تیم رسانه به ما کمک کردیم. 

با تشکر از همه اهالی رسانه